dimarts, 3 de novembre de 2009

La realitat varia segons els ulls que la mirin?

Judith Quesada